#8abc01
#dbc126
#cef7bb
#5ba9ad
#4b8880

Color Palette #841

Một ví dụ nổi bật về các sắc thái màu pastel tương phản. Sự kết hợp này tạo ra sự tương phản bằng cách kết hợp các sắc thái tinh tế của màu ngọc lam và các sắc thái màu cỏ phong phú.  

Tags:

các sắc thái của màu xanh lam, các sắc thái tương phản, dung dịch màu, màu cỏ và các sắc thái của ngọc lam, màu của cỏ, màu ngọc lam, màu xanh lá cây của biển