#faecfd
#b7dafa
#fa74a7
#cf1e76
#a30078

Color Palette #702

Gamma của các sắc thái hồng phong phú (từ màu hoa vân anh đến màu hồng trung tính) được bổ sung với các màu xanh da trời và trắng xám. Bảng màu này có thể được sử dụng trong trang trí lễ hội với hoa tươi: sự kết hợp giữa sắc hồng ngọt ngào với…

Tags:

anh đào nhạt, hoa vân anh, hồng đậm, hồng sáng và xanh lam, hồng tươi, màu trắng bẩn, màu tương phản, màu xanh da trời, sắc hồng, xanh và hồng