#5a95b3
#b2c8df
#ddb695
#ac754c
#714423

Color Palette #657

Màu be êm dịu và màu lúa mì luôn dễ chịu khi nhìn vào mà không gây ra bất kỳ cảm xúc nào, và chỉ màu xanh nhạt mới có thể thêm những nốt băng giá đó, những thứ cần thiết cho công việc hiệu quả của một nhóm nhỏ. Sử dụng những màu này…

Tags:

ấm áp và màu lạnh, chủ đề hàng hải, lựa chọn màu sắc., màu be, màu biển, màu cát, màu của lau khô, màu lúa mì, màu nước, sắc xanh và nâu, xanh đậm, xanh đậm của biển, xanh đậm và nâu, xanh lam và nâu