#0a0702
#5d3a1c
#6f532e
#ae9d67
#fef5ee

Color Palette #573

Bảng màu nâu đơn sắc – một giải pháp cổ điển cho ngoại thất của một ngôi nhà nông thôn đồ sộ. Giải pháp màu này cũng có thể được sử dụng cho một thư viện nghiên cứu lớn và sáng sủa.

Tags:

bảng màu, bảng màu cho ngôi nhà, bảng màu đơn sắc, Bảng màu nâu đơn sắc, đen và nâu, đen và trắng, giải pháp màu, Màu sô cô la sữa, nâu đậm, nâu nhạt, sắc thái của màu nâu, sự kết hợp màu, sự kết hợp màu cho ngôi nhà, trắng và nâu