#d23435
#d7c3a0
#aa9169
#91754d
#4b2d11

Color Palette #57

Chủ nghĩa đơn sắc của bảng màu này được pha loãng thành công với màu đỏ tươi bão hòa. Sẽ rất tốt nếu sử dụng bảng màu này để trang trí văn phòng

Tags:

bảng màu cho nhà thiết kế, bảng màu cho trang trí, dung dịch màu, màu cát, màu cho trang trí, màu của cát, màu của da thô, màu của đá, màu da, màu đỏ và màu be, sắc thái của màu be