#fdf3f2
#f5d0e1
#e79fc7
#ca66a6
#43011d

Color Palette #488

Gamma đơn sắc của tông màu lạnh của màu hồng từ nhạt nhất, hồng nhạt đến đậm, với sắc đỏ tía. Bó hoa tươi, được làm bằng cách bao gồm các sắc thái khác nhau của cùng một màu sắc có thể được sử dụng như một trang trí lễ hội của cơ sở và…

Tags:

bảng màu đơn sắc, bảng màu hồng đơn sắc, dung dịch màu, hồng đậm, hồng đỏ tía, hồng nhạt, hồng tươi, sắc hồng, sắc thái đậm của hồng, sắc thái lạnh của hồng, sắc thái tinh tế của hồng