#062fc5
#02daef
#079235
#f9fd12
#bf5f0b

Color Palette #430

Bảng màu rất sáng và đậm, được xây dựng trên sự kết hợp của các màu mạnh. Màu nâu làm giảm nhẹ tác động cảm xúc mạnh mẽ của các màu sáng, tạo nên một bảng màu cân bằng. Trong thiết kế nội thất, nó sẽ phù hợp với phòng khách của những người sáng…

Tags:

bảng màu phòng khách, giải pháp màu, hơi đỏ nâu, kết hợp màu, màu lông công, sự kết hợp màu cho phòng khách, Vàng, vàng và nâu, xanh đậm mùa xuân, xanh đậm sáng, xanh đậm và xanh lam, xanh lá cây và xanh lam, xanh lục và xanh lam đậm, xanh neon