#bcc84c
#bf4a53
#a65e2e
#583925
#101010

Color Palette #365

Một lần nữa chúng tôi lại có một loại bánh kẹo với kem và sô cô la, nhưng lần này nó không chỉ phục vụ sữa mà còn cả cà phê đen cũng được làm theo công thức Ả Rập cũ trong một nồi ủ nhỏ hun khói trên cát nóng. Tuy nhiên, bánh gừng…

Tags:

black and brown, chocolate, color of cherry macaroon, color of greenery, color of mint macaroon, color selection, color solution for the interior, dark purple, dark shades, dark wood color, pale pink, pink and burgundy, rich pastel colors, shades of brown