#0c0902
#7f3d1b
#e9d1af
#907a62
#b4875d

Color Palette #254

Màu be được coi là màu trung tính. Nó vừa lạnh vừa ấm. Nó có thể là kinh doanh nghiêm ngặt và thư giãn ấm cúng tùy thuộc vào sự kết hợp với các sắc thái khác của bảng màu này. Đề án này phù hợp cho cả nghiên cứu lẫn phòng ngủ và phòng…

Tags:

ấm áp sắc nâu, bảng màu cho nhà thiết kế, bảng màu cho phòng ngủ, bảng màu cho trang trí, giải pháp màu, màu be, màu cho trang trí, màu của thùng, màu da sư tử, màu rượu mạnh, màu vàng nâu, sự kết hợp màu cho phòng ngủ