#ffffff
#ddbc6f
#bcaba1
#966d51
#26120b

Color Palette #228

Sự kết hợp giữa các sắc thái ấm áp của màu nâu và màu vàng của món nướng được bổ sung thêm màu hoa cà nhạt. Tông màu này phù hợp để trang trí hành lang hoặc thư viện nghiên cứu, và nó sẽ phù hợp trong tủ quần áo bình thường và kinh doanh…

Tags:

Bảng màu thiết kế, dung dịch màu, kết hợp màu, màu bánh nướng, màu bánh nướng ấm, màu bánh nướng xốp, màu nâu, màu nâu ấm, màu nướng, vàng và nâu