Color Palette #204

Sắc thái của nước đầm lầy, được làm mờ đi bởi màu xanh xám và xanh xám, nhấn mạnh thành công màu hoa vân anh và nhân tiện, làm dịu đi sự khắc nghiệt của nó. Sự kết hợp màu sắc này có thể phù hợp để trang trí hội trường, hành lang hoặc phòng…

Tags:

giải pháp màu thiết kế, kết hợp màu sắc, Màu đầm lầy, màu hoa súng, màu hoa vân anh, màu nước đầm lầy, màu nước trong đầm lầy