#df8e33
#dbc4a5
#f4f2e5
#77c1e8
#b86184

Color Palette #20

Màu vàng mù tạt và màu be trông đẹp hơn và hài hòa hơn với nhau nếu ngoài chúng, bạn sẽ sử dụng các màu trung tính như trắng và các sắc thái và các sắc thái tươi sáng, giàu màu xanh lam hoặc đỏ tươi.

Tags:

dung dịch màu, màu be và xanh lam, màu đỏ tươi, màu hồng hoa cà, màu hồng và xanh lam, màu trắng và màu vàng., màu vàng, màu vàng mù tạt, màu vàng mù tạt và màu be, sự kết hợp tương phản, xanh lam và hoa cà