Color Palette #12

Ban đầu các sắc thái lạnh có thể trông ấm hơn nếu bạn sử dụng các màu ấm và các tông màu ấm hơn của cùng một màu lạnh ngoài chúng.

Tags:

hoa oải hương nhẹ nhàng, hoa oải hương phấn, hoa oải hương và màu xanh lá cây nhạt, màu của cây xanh non, màu của cây xanh tươi, màu của hoa oải hương, màu xanh lá cây nhạt, sắc thái của tím, tím và xanh nhạt, tử đinh hương, xanh đậm và tím