#374a59
#587559
#648898
#2444ab
#2444ab

Color Palette #102

Trong bảng màu này, các sắc thái tương phản và màu phấn của xanh lam và xanh lá cây được tập hợp lại. Nó rất thuận tiện, cũng như giúp tạo ra các khái niệm trực quan khác nhau về cách trang trí căn hộ.

Tags:

bảng màu lạnh, bảng màu tông lạnh, Bảng màu xanh lam, kết hợp màu sắc, màu cỏ, màu tương phản, màu xanh lá cây, sắc thái của màu xanh lam nhạt, sắc xanh lá cây, sắc xanh lam, tương phản xanh lá cây và xanh lam, xanh lá cây, xanh lam nhạt, xanh lam nhạt và xám